Keo Polysunphit

 • Polyseal-PS +

  Polyseal-PS +

   là keo trám khe rộng, hai thành phần, lưu hóa bằng phản ứng hóa học

   

  Polyseal-PS +

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal PS GG

  Polyseal PS GG

  Trám khe hai thành phầnmodulus thấp, khả năng bám dính tuyệt vời trên hầu hết các bề mặt.

  Polyseal PS GG

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal PS PG

  Polyseal PS PG

  Chất trám khe hai thành phần, tự san lấp bằng polysulphide nhựa chất trám khe.

  Polyseal PS PG

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal CR

  Polyseal CR

  Chất trám khe hai thành phần, kháng hóa chất.

  Polyseal CR

  Giá: Liên hệ