Keo trám khe gốc Bitum

  • Bitumastic

    Bitumastic

    Chất trám khe một thành phần gốc Bitum thực hiện trong môi trường dung môi.

    Bitumastic

    Giá: Liên hệ