Keo trám khe gốc Polyurethane

 • Polyseal PU PF

  Polyseal PU PF

  Chất trám khe hai thành phần, liền mảnh, dạng lỏng, tự san lấp mặt bằng

  Polyseal PU PF

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal 1PU

  Polyseal 1PU

  Chất trám khe một thành phần, hiệu suất cao polyurethane.

  Polyseal 1PU

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal EPU

  Polyseal EPU

  Chất trám khe hai thành phần gốc epoxy, tự san lấp mặt bằng.

  Polyseal EPU

  Giá: Liên hệ