Dung dịch chống thấm

 • Simpolax

  Simpolax

  Vật liệu chống thấm gốc bitum, thi công lạnh, một thành phần

  Simpolax

  Giá: Liên hệ

 • Simex 2 k

  Simex 2 k

  Vật liệu chống thấm bitum polyme, cốt sợi gia cường, gốc nước, đàn hồi, hai thành phần

  Simex 2 k

  Giá: Liên hệ

 • Simelax

  Simelax

  Màng bảo vệ dạng dung dịch, gốc bitum cao su hóa

  Simelax

  Giá: Liên hệ

 • Simpolas

  Simpolas

  Vật liệu chống thấm đàn hồi, gốc nước, một thành phần

  Simpolas

  Giá: Liên hệ

 • Sim Astar

  Sim Astar

  là sự pha trộn giữa bitum và sơn lót Standart theo phương pháp đặc biệt

  Sim Astar

  Giá: Liên hệ