Màng chống thấm HDPE

  • HDPE

    HDPE

    Màng HDPE đồng nhất gốc Polyethylene tỷ trọng cao

    HDPE

    Giá: Liên hệ