Chống thấm vườn mái

 • Mariseal 250

  Mariseal 250

  là màng polyurethan một thành phần thi công ở dạng dung dịch

  Mariseal 250

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 250 FLASH

  Mariseal 250 FLASH

  là màng polyurethan một thành phần, Semi-isocyanate

  Mariseal 250 FLASH

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal KATALYSATOR

  Mariseal KATALYSATOR

  là chất phụ gia làm tăng tốc độ lưu hóa cho màng chống thấm polyurethan

  Mariseal KATALYSATOR

  Giá: Liên hệ