Hệ thống màng khò nóng APP

 • Lemax 4mm PE-APP

  Lemax 4mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 4mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm PE-APP

  Lemax 3 mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3 mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm GY -APP

  Lemax 3mm GY -APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3mm GY -APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm S-APP

  Lemax 3mm S-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme trộn với nhựa bitum được chưng cất, được đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4mm P - GY

  Lemax 4mm P - GY

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 4mm P - GY

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - PE

  Lemax 3 mm P - PE

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - S

  Lemax 3 mm P - S

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - GY

  Lemax 3 mm P - GY

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - GY

  Giá: Liên hệ