Hệ thống keo tuýp

 • SealBoss ® 4500 QuickSeal

  SealBoss ® 4500 QuickSeal

  Kết dính kết cấu bê tông, khối xây, kim loại

  SealBoss ® 4500 QuickSeal

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 4050 SLV

  SealBoss ® 4050 SLV

  Bơm tiêm khe nứt trong kết cấu bê tông, khối xây và gỗ

  SealBoss ® 4050 SLV

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 4000 LV

  SealBoss ® 4000 LV

  Crack Injection and Gravity  Feed in concrete, masonry,  etc

  SealBoss ® 4000 LV

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 4040 LV

  SealBoss ® 4040 LV

  Nhựa Epoxy độ nhớt thấp, 100% chất rắn

  SealBoss ® 4040 LV

  Giá: Liên hệ