Hóa chất Polyurea

  • Lemax 690 SPUA

    Lemax 690 SPUA

     lớp hóa chấtnguyên chất polyurea  hai thành phần, không dung môi

    Lemax 690 SPUA

    Giá: Liên hệ