Màng bảo vệ khỏi chất phóng xạ

 • Radon barrier/v

  Radon barrier/v

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Radon barrier/v

  Giá: Liên hệ

 • Mineral Radon Armodillo polyester

  Mineral Radon Armodillo polyester

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Mineral Radon Armodillo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Radon barrier/p

  Radon barrier/p

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Radon barrier/p

  Giá: Liên hệ