Màng chống thấm đa lớp tổng hợp

 • Proteaduo triarmato

  Proteaduo triarmato

  MÀNG CHỐNG THẤM  VỚI CỐT GIA CƯỜNG ĐA HỢP VÀ BITUM POLYME TỔNG HỢP ĐA LỚP

   

  Proteaduo triarmato

  Giá: Liên hệ

 • Proteaduo polyester

  Proteaduo polyester

  MÀNG CHỐNG THẤM  VỚI CỐT GIA CƯỜNG ĐA HỢP VÀ BITUM POLYME TỔNG HỢP ĐA LỚP

  Proteaduo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteadua triarmato

  Mineral proteadua triarmato

  Màng chống thấm với cốt gia cường đa hợp và bitum tổng hợp đa lớp

  Mineral proteadua triarmato

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteaduo polyester

  Mineral proteaduo polyester

  Lớp trung gian trong hệ thống đa lớp không cần lớp mặt bảo vệ nặng bền vững

  Mineral proteaduo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteadup hp 25

  Mineral proteadup hp 25

  Màng chống thấm chịu mưa đá

  Mineral proteadup hp 25

  Giá: Liên hệ