Màng chống thấm đàn hồi

 • VAPORDIFUSER STRIP V

  VAPORDIFUSER STRIP V

  được ứng dụng làm lớp đầu tiên của hệ thống chống thấm cho cả công trình mới

  VAPORDIFUSER STRIP V

  Giá: Liên hệ

 • MINERAL HELASTOPLAN P

  MINERAL HELASTOPLAN P

   được làm từ hỗn hợp bitum tinh chế dành cho công nghiệp

  MINERAL HELASTOPLAN P

  Giá: Liên hệ

 • MINERAL HELASTA POLYESTER

  MINERAL HELASTA POLYESTER

  được sản xuất kết hợp với nhiều loại cốt gia cường khác nhau để dễ ứng dụng

  MINERAL HELASTA POLYESTER

  Giá: Liên hệ

 • HELASTOPOL

  HELASTOPOL

  là màng chống thấm nhựa đàn hồi bitum-polyme với cốt gia cường tổng hợp

  HELASTOPOL

  Giá: Liên hệ

 • HELASTA POLYESTER

  HELASTA POLYESTER

  là sản phẩm gốc bitum nhiệt nóng chảy và có độ bám dính rất tốt

  HELASTA POLYESTER

  Giá: Liên hệ

 • HELASTOPLAN/P

  HELASTOPLAN/P

  được làm từ hỗn hợp bitum tinh chế dành cho công nghiệp

  HELASTOPLAN/P

  Giá: Liên hệ