Màng chống thấm dẻo nhiệt

 • Vis/v

  Vis/v

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Vis/v

  Giá: Liên hệ

 • Vis/p

  Vis/p

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Vis/p

  Giá: Liên hệ

 • Sirio V

  Sirio V

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Sirio V

  Giá: Liên hệ

 • Mineral sirio polyeste

  Mineral sirio polyeste

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Mineral sirio polyeste

  Giá: Liên hệ

 • Sirio polyeste

  Sirio polyeste

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Sirio polyeste

  Giá: Liên hệ

 • Mineral argo P

  Mineral argo P

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Mineral argo P

  Giá: Liên hệ

 • Agro V

  Agro V

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Agro V

  Giá: Liên hệ

 • Agro P

  Agro P

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Agro P

  Giá: Liên hệ