Màng chống thấm nhựa dẻo đàn hồi

 • Testudo spunbond polyeste30

  Testudo spunbond polyeste30

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste30

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond polyeste25

  Testudo spunbond polyeste25

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste25

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond polyeste20

  Testudo spunbond polyeste20

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste20

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond16

  Testudo spunbond16

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Testudo spunbond16

  Giá: Liên hệ

 • Robur V

  Robur V

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Robur V

  Giá: Liên hệ

 • Robur P

  Robur P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Robur P

  Giá: Liên hệ

 • Nova p

  Nova p

  làm từ bitum tinh chế với polyne dẻo và đàn hồi cho độ bền cao, chịu được nhiệt độ thấp và cao

  Nova p

  Giá: Liên hệ

 • Modo V

  Modo V

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Modo V

  Giá: Liên hệ

 • Modo P

  Modo P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Modo P

  Giá: Liên hệ

 • Mineral testudo spunbond16

  Mineral testudo spunbond16

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Mineral testudo spunbond16

  Giá: Liên hệ

 • Mineral robur P

  Mineral robur P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Mineral robur P

  Giá: Liên hệ

 • Mineral reflex white f

  Mineral reflex white f

  khả năng ổn định ở nhiệt độ thấp

  Mineral reflex white f

  Giá: Liên hệ

 • Mineral nova p

  Mineral nova p

  làm từ bitum tinh chế với polyne dẻo và đàn hồi cho độ bền cao, chịu được nhiệt độ thấp và cao

  Mineral nova p

  Giá: Liên hệ

 • Flexter flex testudo

  Flexter flex testudo

  là màng chống thấm đúc sẵn gốc ECMB

  Flexter flex testudo

  Giá: Liên hệ

 • Mineral fidia p

  Mineral fidia p

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  Mineral fidia p

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo spunbond polyester

  Flexter testudo spunbond polyester

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo spunbond polyester

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo spunbond biarmato

  Flexter testudo spunbond biarmato

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo spunbond biarmato

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo polyester 25

  Flexter testudo polyester 25

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo polyester 25

  Giá: Liên hệ

 • Flexter flex spunbond

  Flexter flex spunbond

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter flex spunbond

  Giá: Liên hệ

 • Fidia v

  Fidia v

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  Fidia v

  Giá: Liên hệ

 • FIDIA POLYESTE

  FIDIA POLYESTE

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  FIDIA POLYESTE

  Giá: Liên hệ