Màng chống thấm Polimer Polyolefn

 • MINERAL ELASTOCENE/P

  MINERAL ELASTOCENE/P

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  MINERAL ELASTOCENE/P

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/V

  ELASTOCENE/V

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/V

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/P GL

  ELASTOCENE/P GL

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/P GL

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/P

  ELASTOCENE/P

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/P

  Giá: Liên hệ