Màng ngăn ẩm thoát nước ngưng tụ

 • Prominent/P

  Prominent/P

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent/P

  Giá: Liên hệ

 • Prominent/V

  Prominent/V

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent/V

  Giá: Liên hệ

 • Prominent Alu polyester

  Prominent Alu polyester

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent Alu polyester

  Giá: Liên hệ

 • Deffuser Alu polyester

  Deffuser Alu polyester

  được gia cường bằng vải địa polyeste tổng hợp không dệt

  Deffuser Alu polyester

  Giá: Liên hệ

 • Defend Alu V

  Defend Alu V

    màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình

  Defend Alu V

  Giá: Liên hệ

 • Defend V

  Defend V

   là màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình và thấp

  Defend V

  Giá: Liên hệ

 • Defend Alu P

  Defend Alu P

   là màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình và thấp

  Defend Alu P

  Giá: Liên hệ