Màng chống thấm Bitum

 • TECNOROOF

  TECNOROOF

  là màng chống thấm bitum biến tính - APP được làm từ bitum tinh chế biến tính

  TECNOROOF

  Giá: Liên hệ

 • TECNOPOL

  TECNOPOL

  là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế

  TECNOPOL

  Giá: Liên hệ

 • STARPOL

  STARPOL

  là màng chống thấm bitum biến tính - APP được làm từ bitum

  STARPOL

  Giá: Liên hệ

 • SINTOPOL

  SINTOPOL

  là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế biến tính với copolyme

  SINTOPOL

  Giá: Liên hệ

 • SINTOGLASS

  SINTOGLASS

   là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế

  SINTOGLASS

  Giá: Liên hệ

 • IDROPOL

  IDROPOL
  IDROPOL

  Giá: Liên hệ

 • FIBERPOL

  FIBERPOL

  là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

  FIBERPOL

  Giá: Liên hệ

 • COPERPOL

  COPERPOL

  là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng

  COPERPOL

  Giá: Liên hệ

 • COPERPOL EXTRA

  COPERPOL EXTRA

  là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

  COPERPOL EXTRA

  Giá: Liên hệ

 • COPERPOL 18 HP

  COPERPOL 18 HP

  là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

  COPERPOL 18 HP

  Giá: Liên hệ

 • ASTROPOL

  ASTROPOL

  là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

  ASTROPOL

  Giá: Liên hệ