Màng chống thấm HDPE

 • HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  lót đáy và mái hồ nuôi thủy sản

  HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 1,5mm

  HDPE - SOLMAX 1,5mm

  Lót đáy và mái hồ nuôi thủy sản

  HDPE - SOLMAX 1,5mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 1mm

  HDPE - SOLMAX 1mm

  Lót đáy và phủ bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh

  HDPE - SOLMAX 1mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 0.75mm

  HDPE - SOLMAX 0.75mm

  Làm lớp lót đáy cho các bồn bể chứa xăng dầu

  HDPE - SOLMAX 0.75mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE Solmax 0,5mm

  HDPE Solmax 0,5mm

  được sử dụng để chống thấm đê, đập thủy điện, kênh mương hay các tunnel kỹ thuật

  HDPE Solmax 0,5mm

  Giá: Liên hệ