Màng chống thấm HDPE

 • GSE HDPE 0,3 mm

  GSE HDPE 0,3 mm

   

  GSE HDPE 0,3 mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 0,3 mm

  GSE HDPE 0,3 mm

   

  GSE HDPE 0,3 mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 0,5mm

  GSE HDPE 0,5mm

   

  GSE HDPE 0,5mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 0,75mm

  GSE HDPE 0,75mm

   

  GSE HDPE 0,75mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 1,0mm

  GSE HDPE 1,0mm

  là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp

  GSE HDPE 1,0mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 1,5mm

  GSE HDPE 1,5mm

  là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp

  GSE HDPE 1,5mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 2,0mm

  GSE HDPE 2,0mm

  là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp

  GSE HDPE 2,0mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 2,5mm

  GSE HDPE 2,5mm

  là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp

  GSE HDPE 2,5mm

  Giá: Liên hệ

 • GSE HDPE 3,0mm

  GSE HDPE 3,0mm

  là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp

  GSE HDPE 3,0mm

  Giá: Liên hệ