Màng PVC các loại

 • Lemax Panelcap - UV

  Lemax Panelcap - UV

  Màng chống thấm mái PVC được gia cường bằng vải địa kỹ thuật, kháng UV

  Lemax Panelcap - UV

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Lakecap - UV Plus

  Lemax Lakecap - UV Plus

  Màng PVC được gia cường polyeste, kháng UV

  Lemax Lakecap - UV Plus

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Lakecap

  Lemax Lakecap

  Màng chống thấm PVC không được gia cường

  Lemax Lakecap

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Roofcap-UV

  Lemax Roofcap-UV

  Màng chống thấm mái PVC được gia cường Polyeste , kháng UV

  Lemax Roofcap-UV

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Watercap

  Lemax Watercap

  Màng chống thấm PVC đồng thể dành cho bể nước uống

  Lemax Watercap

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Basecap Signal

  Lemax Basecap Signal

  Màng chống thấm PVC mềm, thấm hơi  ẩm

  Lemax Basecap Signal

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Basecap

  Lemax Basecap

  Màng chống thấm PVC đồng thể

   

  Lemax Basecap

  Giá: Liên hệ