Keo bơm tiêm ưa nước

 • SealBoss ® 2400

  SealBoss ® 2400

  Mối nối ống thẩm thấu trong phân đoạn bê tông đúc sẵn

  SealBoss ® 2400

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 2400

  SealBoss ® 2400

  Mối nối ống thẩm thấu trong phân đoạn bê tông đúc sẵn

  SealBoss ® 2400

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® FlexGel 2

  SealBoss ® FlexGel 2

  Trám kín khớp nối ống qua kim bơm để sửa chữa rò rỉ

  SealBoss ® FlexGel 2

  Giá: Liên hệ