Nhựa polyurethane

 • SealBoss ® 1403 SLV

  SealBoss ® 1403 SLV

  Nhựa Polyurethan bơm tiêm linh hoạt, độ nhớt thấp

  SealBoss ® 1403 SLV

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 1403 SLV

  SealBoss ® 1403 SLV

  Nhựa Polyurethan bơm tiêm linh hoạt, độ nhớt thấp

  SealBoss ® 1403 SLV

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 1403 SLV

  SealBoss ® 1403 SLV

  Nhựa Polyurethan bơm tiêm linh hoạt, độ nhớt thấp

  SealBoss ® 1403 SLV

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 1430 LV

  SealBoss ® 1430 LV

  Nhựa Polyurethan bơm tiêm linh hoạt, độ nhớt thấp

  SealBoss ® 1430 LV

  Giá: Liên hệ