Vữa bọt Polyurethane

 • SealBoss ® 1570

  SealBoss ® 1570

  Vữa bọt Polyurethan bơm trám kín & chặn nước, kích hoạt bằng nước, linh hoạt.

  SealBoss ® 1570

  Giá: Liên hệ

 • 1572 Water-Stop

  1572 Water-Stop

  Keo/Bọt chặn nước đang ngấm qua bê tông khuyết tật

  1572 Water-Stop

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 1640 SlabLifter

  SealBoss ® 1640 SlabLifter

  Chặn nước ngấm từ dưới lên của panen và móng

  SealBoss ® 1640 SlabLifter

  Giá: Liên hệ

 • Can-Seal-Foam

  Can-Seal-Foam

  Bọt Polyurethan tế bào đóng một thành phần, tạo bọt tức thì tới 8 gallon bọt

  Can-Seal-Foam

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 1500 Water-Stop

  SealBoss ® 1500 Water-Stop

  Vữa bọt Polyurethan bơm trám kín & chặn nước, kích hoạt bằng nước

  SealBoss ® 1500 Water-Stop

  Giá: Liên hệ