Chống thấm bê tông, vữa

  •  Lanko 322 Lankoproof

    Lanko 322 Lankoproof

    là chất chống thấm và dẻo hóa được pha với nước trộn vữa

    Lanko 322 Lankoproof

    Giá: Liên hệ