Chống thấm gốc acrylic trong suốt

  • Lanko 244 Tufseal

    Lanko 244 Tufseal

    là vật liệu chống thấm acrylic trong suốt, không ố vàng

    Lanko 244 Tufseal

    Giá: Liên hệ