Chống thấm gốc siloxane

  • Neotex ® Silimper

    Neotex ® Silimper

    Hợp chất chống thấm gốc siloxane với khả năng thẩm thấu cao

    Neotex ® Silimper

    Giá: Liên hệ