Chống thấm tường

 • Lanko K11 228 Superflex

  Lanko K11 228 Superflex

  Vữa đông cứng nhanh trong nước

  Lanko K11 228 Superflex

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K11 222 Concentrate

  Lanko K11 222 Concentrate

  là vữa chống thấm chịu nước trộn sẵn sử dụng ngay

  Lanko K11 222 Concentrate

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K10 461 Acrylic primer

  Lanko K10 461 Acrylic primer

  được sử dụng làm sơn lót, chất bịt kín và chất dính

  Lanko K10 461 Acrylic primer

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K10 401

  Lanko K10 401

  là sơn phủ cách nhiệt chi phí thấp

  Lanko K10 401

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K10 451

  Lanko K10 451

  là màng chống thấm Acrylic

  Lanko K10 451

  Giá: Liên hệ