Gốc Polyme liên kết bê tông

 • Revinex®

  Revinex®

  Nhũ tương copolyme đa năng được thiết kế để tăng cường tính năng của vữa xi măng và sơn 

  Revinex®

  Giá: Liên hệ

 • Neobond®

  Neobond®

  Polyme gốc nước đặc biệt thích ứng cho liên kết bền vững

  Neobond®

  Giá: Liên hệ