Gốc Polyurethane dạng quét

 • Neoproof® PU360

  Neoproof® PU360

  là sơn chống thấm, đàn hồi, PU biến tính, gốc nước

  Neoproof® PU360

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® PU W-40

  Neoproof ® PU W-40

  Sơn chống thấm, PU gốc nước dành cho mái

  Neoproof ® PU W-40

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® PU W

  Neoproof ® PU W

  Sơn chống thấm, PU gốc nước dành cho mái yêu cầu độ bền cơ học

  Neoproof ® PU W

  Giá: Liên hệ