Gốc xi măng 2 thành phần

  • Antilime BE

    Antilime BE

    Chất cuốn khí thay thế vôi trong vữa xây và vữa trát

    Antilime BE

    Giá: Liên hệ

  • Revinex®Flex 2006

    Revinex®Flex 2006

    Hệ thống chống thấm gốc xi măng hai thành phần

    Revinex®Flex 2006

    Giá: Liên hệ

  • Neoroof ® 2K

    Neoroof ® 2K

    Hệ thống chống thấm gốc xi măng, hai thành phần

    Neoroof ® 2K

    Giá: Liên hệ

  • Neopress ®

    Neopress ®

    thích ứng cho cách nhiệt và chống thấm giếng, silo, tầng hầm, đường hầm

    Neopress ®

    Giá: Liên hệ

  • Revinex® Flex System

    Revinex® Flex System

    Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

    Revinex® Flex System

    Giá: Liên hệ