Hệ sàn bệnh viện tự làm phẳng

 • Maricoat 2000

  Maricoat 2000

  là lớp phủ polyurethan tự láng, đàn hồi - cứng

  Maricoat 2000

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7200

  Maripur 7200

  là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao, một thành phần

  Maripur 7200

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7700

  Maripur 7700

  là lớp phủ polyurethan một thành phần

  Maripur 7700

  Giá: Liên hệ