Hệ sàn thương mại trang trí

 • Maripox 2540

  Maripox 2540

  là lớp phủ Epoxy hai thành phần, cứng, tự láng, trong suốt,

  Maripox 2540

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7200

  Maripur 7200

  là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao, một thành phần

  Maripur 7200

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7100

  Maripur 7100

  là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao

  Maripur 7100

  Giá: Liên hệ