Sơn lót

 • Polyprime EP

  Polyprime EP

  Sơn lót gốc epoxy hai thành phần chống thấm cho epoxy polyurethane dựa trên lớp phủ lớp trên bề mặt.

  Polyprime EP

  Giá: Liên hệ

 • Polyprime PU

  Polyprime PU

  Sơn lót gốc epoxy hai thành phần, được sử dụng để làm cho cứng nền sàn bê tông dựa vào chất phủ polyurethane trên bề mặt

  Polyprime PU

  Giá: Liên hệ