Chống thấm mái tôn

 • Lemax 118 ST

  Lemax 118 ST

  là một lớp epoxy chống ăn mòn, bề mặt hai thành phần khả dụng với bề mặt thép và bêtông

  Lemax 118 ST

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 690 SPUA

  Lemax 690 SPUA

  là lớp sơn nguyên chất polyurea  hai thành phần, không dung môi

  Lemax 690 SPUA

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 450 PU

  Lemax 450 PU

  là một lớp polyurethan polyeste béo hai thành phần

  Lemax 450 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 282 WP

  Lemax 282 WP

  là một lớp nhựa đàn hồi acrylic gốc nhũ tương

  Lemax 282 WP

  Giá: Liên hệ