Kháng hóa chất

 • Lemax VE

  Lemax VE

   là một lớp sơn dày vinyl ester có cốt thuỷ tinh thích ứng cho các công trình ngập trong hoá chất ăn mòn cao

  Lemax VE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 118

  Lemax 118

  là một lớp sơn bảo vệ epôxy thủy tinh thể, chất rắn hai thành phần. Là một lớp sơn tự lót ứng dụng cho các bề mặt thép

  Lemax 118

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2008 NE

  Lemax 2008 NE

   là một lớp kép êpôxy novolac được gia cố bằng sợi cacbon

  Lemax 2008 NE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax PE

  Lemax PE

   là một lớp sơn dày polyester có cốt thuỷ tinh thích ứng cho các công trình ngầm và các công trình ngâm nước

  Lemax PE

  Giá: Liên hệ