Vữa epoxy sửa chữa bê tông

 • Lemax 280

  Lemax 280

  là keo epoxy không dung môi, hai thành phần được thiết kế cho nhiều công trình xây dựng mới

  Lemax 280

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 250

  Lemax 250

  là vữa epoxy không dung môi, hai thành phần được chỉ định ứng dụng cho nhiều loại kết cấu

  Lemax 250

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 220

  Lemax 220

  là keo epoxy hai thành phần, 100% chất rắn, màu trung tính

  Lemax 220

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 160

  Lemax 160

  là một lớp lót hỗn hợp epoxy ba thành phần, 100% chất rắn

  Lemax 160

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 120

  Lemax 120

  là matít nhựa epoxy hai thành phần được chế từ keo nhựa epoxy novolac

  Lemax 120

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 101

  Lemax 101

   là một hợp chất keo epoxy không dung môi, hai thành phần chế từ một hệ keo epoxy

  Lemax 101

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3050 EC

  Lemax 3050 EC

  là một lớp mặt nền ximăng pha epoxy tự làm phẳng, ba thành phần

  Lemax 3050 EC

  Giá: Liên hệ

 • Lemax SBR

  Lemax SBR

   là nhũ tương pha chất hoá dầu Copolyme Butadien Styrenn

  Lemax SBR

  Giá: Liên hệ

 • Lemax ACR

  Lemax ACR

    xi măng acrylic gốc nước được trộn với bêtông và ximăng để tăng cường tính năng vật liệu trong vữa ximăng

  Lemax ACR

  Giá: Liên hệ