Sàn ESD

 • Lemax 502 SF

  Lemax 502 SF

  là sơn epoxy chống tĩnh điện tự làm nhẵn hai thành phần

  Lemax 502 SF

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 320 PU

  Lemax 320 PU

  là lớp sơn phủ tường  polyurethane béo gốc nước có đặc tính chống vi khuẩn

  Lemax 320 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 311 PU

  Lemax 311 PU

   là sơn chống tĩnh điện gốc polyurethane ba thành phần, thích ứng trên các bề mặt bêtông, vữa, tường xây

  Lemax 311 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 209 WB

  Lemax 209 WB

   là một lớp sơn chống tĩnh điện epoxy  gốc nước hai thành phần thích, ứng trên các bề mặt bêtông

  Lemax 209 WB

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 208 WB

  Lemax 208 WB

  là một lớp sơn chống tĩnh điện epoxy gốc nước hai thành phần

  Lemax 208 WB

  Giá: Liên hệ