Sàn thể thao

 • Lemax 603 TC

  Lemax 603 TC

   là một lớp sơn phủ acrylic gốc nước một thành phần

  Lemax 603 TC

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 118 ST

  Lemax 118 ST

  là một lớp epoxy chống ăn mòn, bề mặt hai thành phần khả dụng với bề mặt thép và bêtông

  Lemax 118 ST

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 310 PU

  Lemax 310 PU

  là một lớp polyurethan polyeste béo hai thành phần, có sẵn loại bề mặt sơn rất bóng, bóng và mờ

  Lemax 310 PU

  Giá: Liên hệ