Sàn vô trùng

 • Lemax 8050 PU

  Lemax 8050 PU

  là lớp mặt polyurethan ba thành phần pha bột màu với độ bền tuyệt hảo

  Lemax 8050 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 8000 PU

  Lemax 8000 PU
  Lemax 8000 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2005 SF

  Lemax 2005 SF

   được thiết kế cho nền sàn công nghiệp và thương nghiệp

  Lemax 2005 SF

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 118 ST

  Lemax 118 ST

  là một lớp epoxy chống ăn mòn, bề mặt hai thành phần khả dụng với bề mặt thép và bêtông

  Lemax 118 ST

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 310 PU

  Lemax 310 PU

  là một lớp polyurethan polyeste béo hai thành phần, có sẵn loại bề mặt sơn rất bóng, bóng và mờ

  Lemax 310 PU

  Giá: Liên hệ