Sơn sàn đỗ xe

 • Lemax 2005 SF

  Lemax 2005 SF

   được thiết kế cho nền sàn công nghiệp và thương nghiệp

  Lemax 2005 SF

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 118 ST

  Lemax 118 ST

  là một lớp epoxy chống ăn mòn, bề mặt hai thành phần khả dng với bề mặt thép và bêtông

  Lemax 118 ST

  Giá: Liên hệ

 • Lemax ES 5000

  Lemax ES 5000

   là một lớp láng nền epoxy ba thành phần màu tự nhiên, được thi công bằng bay

  Lemax ES 5000

  Giá: Liên hệ