Sơn phủ Polyurea

  • SealBoss ® 6900

    SealBoss ® 6900

    là polyurea hai thành phần dạng phun, thơm, linh hoạt

    SealBoss ® 6900

    Giá: Liên hệ