Sơn phủ Polyurethan

 • FlexSeal 1

  FlexSeal 1

  Màng chống thấm bitum biến tính, một thành phần

  FlexSeal 1

  Giá: Liên hệ

 • CoatLiner Pro

  CoatLiner Pro

  Polyurea lai chủng Polyurethane

  CoatLiner Pro

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® FlexCoat

  SealBoss ® FlexCoat

  ưu hóa nhanh với đặc tính giãn dài nổi trội

  SealBoss ® FlexCoat

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® HD 80

  SealBoss ® HD 80

  sơn phủ polyurethan đa lớp liền mảnh, không dung môi, chịu lực nặng

  SealBoss ® HD 80

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss Flex Liner

  SealBoss Flex Liner

  là polyurethan hai thành phần

  SealBoss Flex Liner

  Giá: Liên hệ