Vật liệu chặn nước thấm qua khe hở

  • SealBoss ® 1500 SealOakum

    SealBoss ® 1500 SealOakum

    chặn nước thấm qua khe hở, khe nứt, khoảng trống lớn

    SealBoss ® 1500 SealOakum

    Giá: Liên hệ