Vữa không co ngót

 • LANKO 780 REP FLOW R3

  LANKO 780 REP FLOW R3

  Vữa sửa chữa không co ngót, có thể đúc trực tiếp, thành phần gồm có cốt liệu và xi măng đặc biệt.

   

  LANKO 780 REP FLOW R3

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 706 Calsea

  Lanko 706 Calsea

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 706 Calsea

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 702 Calfarge

  Lanko 702 Calfarge

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 702 Calfarge

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 701 Lankoclavex

  Lanko 701 Lankoclavex

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 701 Lankoclavex

  Giá: Liên hệ