Vữa sửa chữa bê tông

 • Lanko 732 Rep facade

  Lanko 732 Rep facade

  là vữa không co ngót được gia cường cốt sợi

   

  Lanko 732 Rep facade

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 712 Lankoroad rapidex

  Lanko 712 Lankoroad rapidex

  là vữa trộn nước sử dụng ngay, thành phần gồm có cát

  Lanko 712 Lankoroad rapidex

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 731 Lankorep Structure

  Lanko 731 Lankorep Structure

  Vữa không co ngót có xơ sợi gia cường

  Lanko 731 Lankorep Structure

  Giá: Liên hệ