Vữa tự san phẳng

 • Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  là vữa xi măng láng phủ tự chảy phẳng, được gia cường chất xơ

  Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 173 Lankoself Skim

  Lanko 173 Lankoself Skim

   là vữa láng tự chảy phẳng cho sàn trong nhà mới và cũ

  Lanko 173 Lankoself Skim

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 123 Lankoself thick

  Lanko 123 Lankoself thick

  là vữa láng tự chảy phẳng ứng dụng cho sàn trong nhà và ngoài

  Lanko 123 Lankoself thick

  Giá: Liên hệ