Vữa sửa chữa epoxy

  • Vữa epoxy DEP 009

    Vữa epoxy DEP 009

    vữa epoxy cường độ cao dùng để sửa chữa và gia cố kết cấu 

    Vữa epoxy DEP 009

    Giá: Liên hệ