Keo epoxy

 • DH-800

  DH-800

  Vật liệu trám khe dưới nước

  DH-800

  Giá: Liên hệ

 • DH-207A

  DH-207A

  Vật liệu trám khe rộng hơn 1,5mm trên bề mặt khô

  DH-207A

  Giá: Liên hệ

 • DH­­­­­­­-203

  DH­­­­­­­-203

  Vật liệu phủ bọc cốt thép hoặc trám khe nứt trung bình trên 1mm

  DH­­­­­­­-203

  Giá: Liên hệ

 • DH-200W

  DH-200W

   vật liệu trám khe trên bề mặt ướt

  DH-200W

  Giá: Liên hệ

 • DH-200

  DH-200

  Vật liệu vữa trám khe nứt trên 0,2mm và dưới 2mm trên bề mặt khô

  DH-200

  Giá: Liên hệ

 • DH150

  DH150

  Vữa trám khe nứt nhỏ dưới 0.3mm trên bề mặt khô

  DH150

  Giá: Liên hệ

 • DH-002

  DH-002

  Vật liệu trám khe trên 0.2mm và dưới 2mm trên bề mặt khô

   

  DH-002

  Giá: Liên hệ