Chất kết dính đá

  • Pentens EB-60

    Pentens EB-60

    là vữa kết dính xúc biến hai thành phần, không dung môi, là sự kết hợp giữa epoxy và cốt liệu thạch anh

    Pentens EB-60

    Giá: Liên hệ