Keo trám khe

 • Lanko 608 PU/PS Primer

  Lanko 608 PU/PS Primer

  vật liệu quét lót một thành phần sử dụng ngay dành cho keo polysunphua

  Lanko 608 PU/PS Primer

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 607 PS Sealant

  Lanko 607 PS Sealant

  là keo polysunphua hai thành phần

  Lanko 607 PS Sealant

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 603 Polyurethane

  Lanko 603 Polyurethane

  là keo PU một thành phần

  Lanko 603 Polyurethane

  Giá: Liên hệ